January 23, 2020

The BEE contribution level of unincorporated joint ventures

The Minister of Trade and Industry approved amendments to the generic Broad Based Black Economic Empowerment Codes (herein the ”BBBEE Codes”) which were gazetted on the […]
May 9, 2016

Is ‘n handelsbeperkingsklousule altyd geldig en afdwingbaar?

In die verlede was handelsbeperkingsooreenkomste ongeldig en onafdwingbaar, tensy die werkgewer kon bewys dat die ooreenkoms billik is. Gelukkig vir werkgewers het hierdie situasie verander. Wat […]
May 9, 2016

Are restraint of trade agreements always valid and enforceable?

Historically restraint of trade agreements were void and unenforceable unless the employer could prove that it was a reasonable agreement entered into between the parties. Fortunately […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X